Protestul de neplată a titlurilor de credit

Protestul se dresează de către executorul judecătoresc
fără ca prezenţa martorilor să fie necesară.

Protestul de neplată a titlurilor de credit

Înregistrarea protestului de neplată dovedește responsabilitatea de a achita cambia în vederea exercitării dreptului de schimb împotriva debitorilor de regres (trăgătorul, giranţii şi avaliştii acestora).

SESIZAREA ORGANULUI DE EXECUTARE

Protestele împotriva cambiilor și biletelor la ordin trebuie făcute la locul și adresa specificate în titlul creditului, domiciliul trasului sau al persoanei desemnate să plătească pentru acesta, domiciliul acceptantului prin intervenție sau persoana desemnată să plătească pentru acesta.  Protestele împotriva cambiilor și biletele la ordin se pot face într-un act separat, pe titlul original  sau pe una dintre copii. Protestul trebuie să cuprindă:

 • anul, luna, ziua şi ora în care a fost dresat;
 • numele şi pronumele celui care a cerut facerea protestului;
 • numele şi pronumele persoanei sau persoanelor contra cărora s-a făcut protestul;
 • arătarea locurilor în clare a fost dresat, cu menţiunea cercetărilor făcute, conform art. 42;
 • transcrierea exactă a cambiei, dacă protestul nu s-a făcut chiar pe înscrisul cambial;
 • somaţiunea de plată, răspunsurile primite sau motivele pentru care nu s-a obţinut niciun răspuns.

Atunci când trasul căruia i se prezintă cambia spre acceptare cere ca a doua zi să i se facă o noua prezentare, trebuie ca aceasta sa fie adăugată în protest . În cazul unui cec, protestul poate fi făcut într-un act separat, pe cecul original, sau pe un duplicat al cecului inițial. Chiar dacă nu sunt acolo, protestul împotriva trasului sau a celui desemnat pentru plată trebuie depus la locul plății. Excepție sunt cazurile în care trasul este falimentar, caz în care sentința de faliment este suficientă pentru a renunța la necesitatea depunerii unui protest împotriva sa, a incapacității trasului sau a terțului declarat. Protestul trebuie să cuprindă:

 • anul, luna, ziua şi ora în care a fost dresat.
 • numele şi pronumele celui care a cerut facerea protestului.
 • numele persoanei contra căreia s-a făcut protestul.
 • arătarea locului în care a fost dresat, cu menţiunea cercetărilor făcute.
 • somaţiunea de plată cu răspunsurile primite sau motivele pentru care nu s-a obţinut niciun răspuns.
 1.  

Protestul printr-un act separat trebuie să cuprindă transcrierea exactă a cecului.

 

 

Compare Listings

Title Price Status Type Area Purpose Bedrooms Bathrooms