Oferta reală de plată

Atunci când debitorul are ceva de oferit,
dar creditorul refuză să-l accepte.

Oferta reală de plată

Debitorului i se permite să facă o ofertă autentică și să înregistreze datoria printr-un executor judecătoresc dacă creditorul respinge în mod nejustificat o plată care a fost oferită în mod corespunzător de către debitor sau când refuză să completeze documentele necesare.

SESIZAREA ORGANULUI DE EXECUTARE

Legiuitorul a stabilit o serie de elemente fără de care debitorul nu poate justifica un interes determinat, legitim, personal, născut și actual, pentru dreptul debitorului de a-și înregistra oficial obligația față de creditor și de a face o ofertă de plată:

  • plata a fost oferită persoanelor eligibile;
  • plata a fost prezentată în mod corespunzător;
  • refuzul nejustificat al creditorului de a accepta plata sau de a completa actele necesare fără de care debitorul nu-și poate îndeplini obligația.

PROCEDURA

Debitorul va trimite creditorului o somație prin care îl invită să încaseze prestația datorată după ce adevărata ofertă de plată a fost înregistrată la biroul executorului judecătoresc competent. Somația va include locul, data și ora la care suma sau elementul promis urmează să fie prezentat creditorului. Executorul judecătoresc va proceda în conformitate cu atitudinea creditorului astfel:

  • va întocmi un proces-verbal în care să constate neprezentarea sau refuzul creditorului de a accepta suma sau obiectul oferit;
  • va întocmi un proces-verbal în care să rezulte acceptarea de către creditor a ofertei reale, iar debitorul va fi eliberat de obligația lor.

Cu excepția cazului în care oferta de plată și consemnaţiunea sunt revocate, debitorul se consideră liberat în ziua plății. Persoana interesată poate cere ca drepturile de ipotecă constituite pentru garantarea creanței şterse în condițiile prezentului titlu, să fie scoase din cartea funciară sau din alte registre publice în baza procesului-verbal sau hotărârii.

Compare Listings

Title Price Status Type Area Purpose Bedrooms Bathrooms