Competență generală, materială și teritorială

caracterul de organ de executare cu plenitudine de competență al executorilor

Competență materială

Punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil
din titlurile executorii.

Competența materială a executorului judecătoresc Marin Daniel Vasile se concretizează în îndeplinirea activităților specifice profesiei, aspecte ce sunt evidențiate în secțiunea atribuții a prezentului website.

Competență teritorială

Birou executor Judecătoresc Marin Daniel Vasile este competent la nivel național pentru activități de notificare a actelor judiciare și extrajudiciare, comunicarea actelor de procedură, recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanțe, conferirea de dată certă a înscrisurilor sub semnătură privată, poprire în cazurile anume prevăzute de lege.

 În aceeași măsură, Birou executor Judecătoresc Marin Daniel Vasile, cu sediul în SIBIU, are competență teritorială în circumscripția Curții de Apel Alba-Iulia, pe tot cuprinsul județelor SIBIU – ALBA – HUNEDOARA,  în toate localitățile din Jud. Sibiu, Jud. Alba si Jud. Hunedoara.

11

Competență generală

Conform Lege(a) nr. 188/2000, executarea silită a oricărui titlu executoriu, cu excepţia celor care au ca obiect venituri datorate bugetului general consolidat sau bugetului Uniunii Europene şi bugetului Comunităţii Europene a Energiei Atomice, se realizează numai de către executorul judecătoresc, chiar dacă prin legi speciale se dispune altfel

Compare Listings

Title Price Status Type Area Purpose Bedrooms Bathrooms