11
Marin Daniel Vasile

Executor judecatoresc

Executorul Judecătoresc Sibiu Marin Daniel Vasile îşi exercită atribuţiile în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 188/2000R în Circumscripţia Curţii de Apel Alba Iulia. Biroul executorului judecătoresc Marin Daniel Vasile are competenţe în raza Curţii de Apel Alba Iulia, incluzând judetele Sibiu, Alba şi Hunedoara.

Executarea silită prin intermediul unui executor judecătoresc?

Executarea silită printr-un executor judecătoresc, atât în Sibiu cât şi în alt oraş din Romania, reprezintă ultima fază a procesului civil, în cadrul căruia vă puteţi realiza drepturile statornicite printr-un titlu executoriu şi constituie o importantă garanţie a înfăptuirii justiţiei, întemeindu-se, în toate fazele ei, pe principiul legalităţii.

11

Executor Judecătoresc Sibiu, Alba şi Hunedoara

entuziaști și pasionați de drept, bazaţi pe rezultate

asigurăm calitatea actelor și a lucrărilor efectuate

Prin serviciile pe care le oferim, ne propunem să venim în întâmpinarea clienților cu acces cât mai facil și mai eficient la actul de justiție, precum și o înțelegere cât mai bună a procesului de executare silită.

Birou Executor Judecătoresc Sibiu – Marin Daniel Vasile vă oferă asistenţă şi consultanţă în legătură cu executarea silită a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii, precum şi în alte activităţi complementare.

0+
Clienţi fericiţi
0+
Cazuri rezolvate
10+
Licitaţii

Întrebări frecvente

Cu ce se ocupă executorul judecătoresc?

Este un profesionist al dreptului care încearcă prin toate mijloacele legale să ajute un creditor să obțină efectiv drepturile câștigate în instanță sau consacrate în alte titluri executorii, cu respectarea drepturilor debitorului sau ale altor persoane interesate.

Când să apelezi la un executor?

– Când primiți o somație sau o notificare de executare de la un executor judecătoresc;

– Când dețineți un titlu executoriu, dar nu mai târziu de expirarea unui termen de 3 ani de la nașterea dreptului de a obține executarea silită, cu excepția titlurilor în materie de drepturi reale, unde termenul este de 10 ani.

Ce titluri sunt executorii?

 • hotărârea judecătorească legalizată
 • hotărârea arbitrală legalizată
 • titlurile executorii europene
 • biletul de ordin
 • filele CEC
 • cambia
 • contractul de credit
 • contractul de leasing
 • contractul de împrumut autentificat
 • contractul de ipotecă
 • contractul de arendare
 • contractul de asistenţă juridică
 • contractul de comodat
 • înscrisurile autentice, în cazurile prevăzute de lege
 • acte autentificate de către notarii publici ce constata o creanţă certă, lichidă şi exigibilă
 • contracte de locaţiune autentificate sau înscrise la Administraţia Financiară
 • facturile de utilităţi
 • încheierile şi procesele verbale întocmite de executorii judecătoreşti care constituie titluri executorii

Ce bunuri pot fi executate?

Creditorul are opțiunea de a cere ca toate modalitățile de executare silită să fie folosite, simultan sau succesiv, asupra tuturor bunurilor mobile și imobile, precum și prin poprire, sau numai parțial.

Ce ar trebui să fac dacă un executor judecătoresc îmi emite o citație sau o notificare de executare?

Pentru a vă demonstra buna-credință și intenția de a vă achita obligațiile, contactați executorul judecătoresc sau personalul biroului, confirmați primirea documentelor și stabiliți o zi pentru a vă prezenta acolo.
Aduceți-vă cartea de identitate, informații sau documente despre proprietatea pe care o dețineți și dovada veniturilor la birou pentru a discuta condițiile în care ați putea efectua o rambursare completă sau parțială a datoriilor.
Rețineți că creditorul trebuie să confirme orice angajamente de plată care sunt luate după sugestiile dvs.

De ce nu am fost înştiinţat înainte de hotărârea de executare?

Niciun text de lege nu prevede că trebuie să fiți informat înainte de începerea executării.

Neefectuarea plăților în conformitate cu condițiile convenite de dvs. și de creditor sau cerute de titluri executorii (ordonanțe judecătorești, bilete la ordin, contracte etc.) va avea ca rezultat executarea silită.

Ce sumă am de plătit? Cine se ocupă de executare?

Aveți fără îndoială o hârtie pe care executorul judecătoresc a emis-o dacă vă puneți aceste întrebări. Numele creditorilor care au solicitat executarea silită și sumele datorate sunt enumerate în acel document, de obicei defalcate pe debit, dobândă, penalități, cheltuieli judiciare, taxe de executare etc.

Ce ar trebui să fac în cazul în care contul în care se transferă diferența de plată este de asemenea blocat și am un poprire (reținere) la salariu?

Contactaţi executorul judecătoresc şi solicitaţi deblocarea contului. Pentru a face dovada dublei reţineri aveţi nevoie de:

 • adeverinţă cu venitul net lunar, contul în care se predau banii și angajatorul de la care se menționează că s-a constituit poprirea;
 • extras al contului de salariu pe ultimile 3 luni.
 •  

Ce ar trebui să fac dacă contul unde se transferă diferenţa de pensie este blocat și am poprire (reținere) pe pensie?

Contactaţi executorul judecătoresc şi solicitaţi deblocarea contului. Pentru a face dovada dublei reţineri aveţi nevoie de:

 • copie după talonul de pensie
 • extras al contului de pensie pe ultimile 3 luni.

Cine poate plăti suma datorata şi prin ce modalitate?

Prin plata cash la biroul executorului cu menţiunea că dovada plăţii oricare ar fi ea, trebuie să conţină numărul dosarului de exectuare.

Mi-au fost reţinuţi bani in plus fata de debitul din dosarul de executare. Cum îmi pot fi restituiţi?

Dacă aveți cont bancar, trimiteți o cerere semnată cu contul bancar unde banii vor fi rambursați la sediul BEJ prin fax sau e-mail.
Trebuie să vă aduceți cartea de identitate la birourile BEJ pentru a ridica bonul de înregistrare cu banii reținuți în plus dacă nu aveți cont bancar (excluse persoane juridice).

Se pot reduce sau şterge dobânzile ori penalităţile la plata integrală a datoriei?

Sunteți liber să depuneți orice cereri doriţi, iar executorul judecătoresc se va asigura că acestea sunt date creditorului cât mai curând posibil și vă va anunța ce decide acesta.

De ce nu pot fi comunicate informaţiile din dosarul de executare la telefon sau prin email?

Prin intermediul telefonului sau emailului nu putem verifica dacă informaţiile ajung la părţile din dosarul de executare.

Cum pot primi informaţii la telefon sau prin email?

Trebuie să depuneți o cerere scrisă la dosarul de executare, care să demonstreze interesul dumneavoastră pentru a primi informațiile și să cereți ca acestea să fie trimise la un număr de telefon sau o adresă de e-mail pentru a obține informații prin e-mail sau telefon.

Compare Listings

Title Price Status Type Area Purpose Bedrooms Bathrooms