Aplicarea măsurilor asigurătorii

Măsurile asigurătorii: sechestrul asigurător,
poprirea asigurătorie şi sechestrul judiciar.

Aplicarea măsurilor asigurătorii

Potrivit legiuitorului, mijloacele de punere la dispoziție a bunurilor care fac obiectul litigiului sau a bunurilor aflate în proprietatea debitorului și conservarea acestora, contează ambele drept măsuri de protecție ce garantează păstrarea și protecția drepturilor creditorului sau apărarea drepturilor. 

Ca urmare, pe parcursul executării hotărârii judecătorești pronunțate în favoarea creditorului și împotriva debitorului au fost instituite măsuri de protecție.

Legiuitorul a stabilit drept măsuri preventive primare SEHESTRUL ASIGURĂTOR (art. 952-959), POPRIREA ASIGURĂTORIE (art. 970-971) și ECHESTRUL JUDICIAR (art. 972-977) ca măsuri preventive primare, conform Titlului IV din Cartea a VI-a a Codul de procedură civilă. Măsurile se dispun în toate cazurile de către instanța competentă să judece procesul principal sau instanța în a cărei rază de judecată se află imobilul, după caz.

SECHESTRUL ASIGURĂTOR:

Atunci când creditorul unei sume de bani dobândește un titlu executoriu, sechestrul asigurător constă în  indisponibilizarea bunurilor mobile și/sau imobile urmăribile ale debitorului aflate sub controlul acestuia sau al unui terț, în scopul valorificării acestora. Pentru ca măsura preventivă să fie stabilită de către instanța competentă să judece mai întâi cauza, trebuie îndeplinite următoarele criterii:

 • dacă creditorului îi lipsește un titlu executoriu, dar creanța este stabilită în scris și executorie, înregistrarea unei cereri de chemare în judecată și plata (dacă instanța hotărăște) a unei obligațiuni;
 • în cazul în care creditul are titlu executoriu, dar nicio creație care poate fi verificată în scris, înregistrarea unei somații și plata unei garanții egale cu suma pretinsă;
 • depunerea cererii de chemare in judecata, plata unei fidejusiune ce va fi stabilită de instanţă, demonstrarea că debitorul a redus asigurările oferite creditorului prin fapta sa sau nu a furnizat asigurările promise, ori când exista riscul că debitorul va evita justiția sau își va ascunde sau risipi averea, în situația în care creditorului îi lipsește un titlu executoriu și creanța stabilită în scris este necesară.

 

POPRIREA ASIGURĂTORIE

Poprirea asigurătorie poate fi creată împotriva sumelor de bani, a titlurilor de valoare sau a altor active mobile urmăribile care sunt datorate debitorului de către terți sau pe care acestea le vor datora acestuia în viitor ca urmare a raporturilor juridice existente. Pentru ca instanța competentă să soluționeze cauza, trebuie îndeplinite următoarele criterii pentru a stabili măsura preventivă:

 • dacă creditorului îi lipsește un titlu executoriu, dar creanța este stabilită în scris și executorie, înregistrarea unei cereri de chemare în judecată și plata (dacă instanța dispune) a unei obligațiuni;
 • dacă creditorul are o creanță executorie, dar nu are titlu executoriu sau creanță care poate fi dovedită în scris, înregistrarea unei cereri de chemare în judecată și plata unei garanții egale cu jumătate din suma solicitată;
 • depunerea cererii de chemare în judecată, plata unei fidejusiune ce va fi stabilită de instanţă, dovedirea că debitorul a redus asigurările oferite creditorului prin fapta sa sau nu a furnizat asigurările promise, ori când există un riscul că debitorul va evita justiția, își va ascunde averea sau o va risipi, dacă creditorului îi lipsește un titlu executoriu și creanța stabilită în scris este necesară.

SECHESTRUL JUDICIAR

Sechestrul judiciar presupune punerea în indisponibilitate a bunurilor care fac obiectul procesului sau a unor bunuri suplimentare prin atribuirea îngrijirii acestora unui administrator-sechestru. Următoarele condiții prealabile trebuie îndeplinite pentru ca măsurile preventive să fie stabilite de către instanță:

 • plata unei garanții (dacă s-a dispus de către instanță), existența unui proces privind proprietatea sau un alt drept real primar, utilizarea sau administrarea unui bun comun sau existența unui proces cu privire la oricare dintre cele menționate anterior și necesitatea măsurii de protecție a drepturilor menționate anterior;
 • depunerea unei garanții (dacă instanța dispune astfel), fără proces, dar cu obligația de a prezenta cauza instanței (începerea procesului de constituire a tribunalului arbitral) sau de a solicita executarea titlului executoriu, într-un interval de cel mult 20 de zile de la data încuviințării măsurii preventive.

ÎNCETAREA EXECUTĂRII

Potrivit art. 955 raportat la art. 703 alin. (1) C.pr.civ, executarea măsurilor asigurătorii încetează dacă: 

 • au fost îndeplinite condițiile prevăzute în hotărârea judecătorească de acordare a măsurii preventive;
 • din cauza incapacității de a urmări orice bun, creditorul a renunțat să mai încerce să pună în aplicare dispozițiile instanței;
 • respingerea creanței principale, expirarea sau renunțarea la hotărârea acesteia se traduce prin ridicarea măsurilor de către instanța care le-a emis, încuviințată la cererea debitorului;
 • executarea a fost anulată şi dacă debitorul va da o garanţie suficientă.

Compare Listings

Title Price Status Type Area Purpose Bedrooms Bathrooms