Executor judecătoresc Sibiu

CARACTERUL DE ORGAN DE EXECUTARE CU PLENITUDINE DE COMPETENȚĂ AL EXECUTORILOR

Executor judecătoresc Sibiu

Competența teritorială a organului de executare este demonstrată de prevederile art.8 din Legea nr.188/2000, care prevede că executorii judecătorești trebuie să își îndeplinească atribuțiile în circumscripția curții de apel pentru care lucrează.

Executor judecătoresc Sibiu
Executor judecătoresc Sibiu

 

BEJ Marin Daniel Vasile este specializat în derularea unor proceduri specifice de executare silită, recuperarea creanțelor fiind una dintre principalele activități ale biroului, precum și notificarea documentelor și recuperarea pe cale amiabilă a creanțelor, care funcționează în competența judecătoriei Sibiu și acoperă întregul județ Sibiu. Competența este la nivel național în ceea ce privește recuperarea pe cale amiabilă a creanțelor, notificarea actelor judiciare și extrajudiciare și comunicarea actelor de procedură. Şi anume:

 1. Este responsabil de executarea silită în conformitate cu Codul civil, executorul judecătoresc al circumscripției Curții de Apel în a cărei unitate administrativă urmează să se efectueze executarea:
  – în cazul executării silite a bunurilor imobile, executării silite a culturilor de rădăcină, a veniturilor imobiliare și a executării silite directe imobiliare, executorul judecătoresc al Curții de Apel unde se află imobilul;
  – în cazul executării silite asupra bunurilor mobile și executării silite directe împotriva bunurilor mobile, executorul judecătoresc din circumscripția Curții de Apel în care se află domiciliul sau sediul debitorului sau din circumscripția Curții de Apel în care se află bunurile;
  – în cazul executării silite a obligaţiilor de încetare şi renunţare, executorul judecătoresc din circumscripţia Curţii de Apel în care urmează să se efectueze executarea. Executorul judecătoresc rămâne autorizat să continue executarea silită chiar dacă debitorul și-a mutat domiciliul sau sediul social după începerea executării silite. În cazul în care executorul judecătoresc desemnat inițial de creditor constată că nu există bunuri și venituri urmăribile în aria sa de competență, creditorul poate solicita instanței de executare să continue executarea de către un alt executor judecătoresc.
 2. Notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare poate fi făcută de către orice executor judecătoresc desemnat de persoana interesată în conformitate cu prevederile legii;

 3. Comunicarea actelor de procedură poate fi făcută de către orice executor judecătoresc desemnat de persoana interesată în conformitate cu prevederile legii;

 4. Recuperarea amiabilă poate fi făcută de către orice executor judecătoresc desemnat de persoana interesată în conformitate cu prevederile legii;

 5.  Aplicarea măsurilor asigurătorii poate fi făcută de către executorul judecătoresc din circumscripția curții de apel unde se află imobilul sau, după caz, executorul judecătoresc din circumscripția curții de apel unde are domiciliul debitorului sau, după caz, sediul debitorului; 

 6. Executorul judecătoresc din circumscripția instanței de apel pe a cărei rază teritorială se va face constatarea este responsabil pentru constatarea stărilor de fapt;

 7. Executorul judecătoresc poate accepta oferta de plată reală din circumscripţia curții de apel unde se află domiciliul, sediul sau domiciliul ales al creditorului.
 8. Protestul de neplată a titlurilor de credit – orice executor judecătoresc ales de partea interesată în condițiile legii este calificat;

 9. Alte acte sau operaţiuni – dacă legea nu prevede altfel, este competent orice executor judecătoresc ales de cel interesat.

Compare Listings

Title Price Status Type Area Purpose Bedrooms Bathrooms